Nieuwsbrief september is online!

Samen tuinieren in de 1,5 meter samenleving, hoe doe je dat?*

 

Algemene regelgeving

Het samen tuinieren in coronatijd doen we door de regels van de overheid te volgen.

- Mensen met verkoudheidsklachten of met een huisgenoot die koorts heeft of benauwd is hebben geen toegang tot het complex van De Razende Bol
- Onder alle omstandigheden moeten leden en bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook op de eigen tuin, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen
- Voorkom en vermijd drukte

 

Voor de eigen volkstuin geldt dat er, net zoals thuis er maximaal 4 bezoekers mogen worden ontvangen.  Wel blijft hierin ook de 1,5 meter regel gelden. In geval dat u een medetuinder bent of een medetuinder hebt maak dan hieromtrent onderling goede afspraken

Voor het hele complex geldt:
- geef elkaar de ruimte, voorkom en vermijd drukte
- ga naar de tuin volgens de kortste en snelste route. Paden zijn alleen bedoeld om je te verplaatsen, niet om te verpozen
- Hou ook bij het passeren de 1,5 m. afstand. Als de tuin zich op een zijpad bevind, wacht dan eventueel op het hoofdpad tot het zijpad vrij is

 

Gereedschapsschuur
Naast de commissaris materieel is in geval dat de gereedschapsschuur open is voor het uitlenen van materiaal er ruimte is voor 1 tuinlid . Ook hier geldt de afspraak dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden

Winkel
Naast de beheerder is er ruimte voor 1 klant in de winkel ( dit i.v.m. de smalle toegang tot de winkel waarbij niet gepasseerd kan worden ) Er kan buiten worden gewacht tot er weer ruimte is in de winkel

Watertappunten en gebruik materialen van de vereniging  ( kruiwagens bv.)
Er kan gebruik gemaakt worden van de watertappunten maar ga verstandig om met het gebruik van kraanwater. Gebruik alleen water voor koffie, thee, drinkwater en voor de aanwezige dieren op het complex.

Maak gebruikte dan wel geleende materialen schoon na gebruik (bij voorkeur met ontsmettingsdoekjes) U dient hierin m.b.t. ontsmettingsmiddelen zelfvoorzienend te zijn.

BELANGRIJK:
ALS HET TE DRUK WORDT OF ALS ANDERE VEILIGHEIDSMAATREGELEN NIET GOED WORDEN NAGELEEFD KAN DE GEMEENTE BESLUITEN OM HET COMPLEX TE SLUITEN!!!

*Mochten vanuit het RIVM, AVVN en of het kabinet nog andere tussentijdse versoepelingen of wijzingen worden doorgevoerd, dan wordt u hieromtrent tijdig op de hoogte gesteld.

Het Bestuur